Montessori dielničky pre rómske deti v centre Savore SIGORD

14.01.2022


Iniciatíve Misia Možná, ktorú zastrešuje Gréckokatolícka rómska misia, sa podarilo v spolupráci

s Fórom života a o.z. Pre človeka zrealizovať unikátny projekt v oblasti vzdelávania znevýhodnených

rómskych detí. Na vzdelávanie týchto predškolákov a mladších školákov zvolila Misia Možná

Montessori pedagogiku, ktorá vedie deti k samostatnosti, sústredenosti a poriadku, a to

prirodzenými, pre deti príťažlivými metódami. Vďaka tejto podpore zariadila Montessori učebňu

v Krajskom centre rómskej misie (v centre Savore SIGORD) a vyškolila cca 20 dobrovoľníkov,

sociálnych pracovníkov a učiteľov v tejto metóde. Koordinátorka projektu Ivana Németová

vysvetľuje: "Od mája 2021 prebehlo už vyše 60 stretnutí najmä s rómskymi deťmi z Abranoviec,

a vidno veľké pokroky - vo vedomostiach i zručnostiach. Samotné deti milujú vzdelávanie

v Montessori triede, mnohé tam po prvýkrát v živote zažívajú zodpovednosť, sústredenie a úplné

ticho. Najmä ticho je pre ne niečo netypické, a predsa, v Montessori učebni vedia vydržať

v sústredenom, nenásilnom tichu, ktoré im dáva nečakané možnosti. Hoci je v triede aj mnoho

tvorivých pomôcok, deti často siahajú práve po rečových a matematických pomôckach, po

písmenkách a po číslach, špeciálne prispôsobených na vzdelávanie. Podarilo sa nám na túto službu

získať už dvoch stabilných dobrovoľníkov: rómskeho učiteľa v materskej škole a študentku

pedagogiky, ktorá pochádza z Kežmarku." V týchto aktivitách sa bude pokračovať dlhodobo, pred

Misiou Možnou je ďalšia výzva: podarí sa jej zabezpečiť, aby z týchto rómskych detí už žiaden prvák

neprepadol? (Dosiaľ v obci, z ktorej pochádzajú rómske deti, každý rok prepadlo cca 4-5 detí, najmä

prvákov.) Montessori dielničky v Krajskom centre rómskej misie sú otvorené aj pre verejnosť, môžete

ich kedykoľvek navštíviť. Misia Možná i naďalej hľadá dobrovoľníkov do Montessori triedy, ponúka

praktické zaškolenie a nezabudnuteľné zážitky zo vzdelávania rómskych detí.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z programu Spoločne pre región Karpatskej nadácie a U.

S. Steel Košice, s.r.o.

Ivana Németová, koordinátorka projektu