POMOC UKRAJINE

23.03.2022

Od vypuknutia konfliktu na Ukrajine poskytujeme pomoc odídencom a obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine. V prvej fáze sme sa zameriavali na pomoc na štátnej hranici s Ukrajinou, kde sme poskytovali občerstvenie, deky a zabezpečovali informačné aktivity pre odídencov v oblasti dopravy, bývania a možnostiach pomoci na Slovensku. Zapájali sme sa do pomoci v utečeneckých centrách, najmä v spolupráci so Spišskou katolíckou charitou v centre v Dolnom Smokovci. Odídencom sme poskytovali pomoci pri vybavovaní statusu odídenca, vybavovaní dávok v hmotne núdzi, tlmočenie. Materiálne sme zabezpečovali vybavenie bytov, sťahovanie, dopravu osôb a materiálu pri získaní bývania po odchode z utečeneckých centier alebo priamo z hranice. Naďalej pomáhame odídencom formou sociálneho poradenstva a pri uplatňovaní právnych nárokov - pomoc pri hľadaní bývania, zamestnania, pomoc pri umiestňovaní detí do školských zariadení. Poskytujeme alebo sprostredkúvame všetky potrebné služby - dopravu a sprevádzanie osôb do zdravotníckych zariadení a úradov, za príbuznými na Slovensku aj na Ukrajinu, zabezpečujeme tlmočenie, sťahovanie, prepravu osobných vecí od príbuzných z Ukrajiny, prepravu osôb a humanitárnej pomoci, ktorú získavame vďaka mnohým firemným darcom aj jednotlivcov. Okrem pomoci odídencom na Slovensku, poskytujeme alebo sprostredkúvame pomoci ľuďom zasiahnutých vojnovým konfliktom na Ukrajine, najmä zabezpečovaním humanitárnej pomoci - potraviny, hygienické potreby, generátory, nafta a benzín do generátorov, baterky, sviečky, powebanky. Pri poskytovaním humanitárnej pomoci na Ukrajine spolupracujeme najmä so Spišskou katolíckou charitou, s ktorou spolupracujeme tiež na zriadení a prevádzke centra pomoci odídencom v Poprade. Aktivity zabezpečujeme prostredníctvom našich zamestnancov, dohodárov a dobrovoľníkov. Všetkým darcom, priaznivcom a dobrovoľníkom ďakujeme za všetky poskytnuté dary a podporu.