Kurz varenia pre mnohodetné rodiny

02.10.2019

Vedieť variť nie je samozrejmé, o čom sa presviedčame aj pri našej práci s rodinami v núdzi a rodinami z marginalizovaných komunít. Mamy sa často od svojich rodičov nemali ako nučiť variť, najmň ak vyrastali v detských domovoch. Často varia z polotovarov a veľmi nezdravo, čo sa prejavuje aj na zdravotnej kondícii celých rodín. Preto sme začali realizovať projekt Kurzu varenia pre viacdetné rodiny. 


Preberáme overený model

Aj v tradicionalistických regiónoch ako Orava dochádza k strate kontinuity medzigeneračného odovzdávania rodičovských a rodinných zručností. Preto organizácia Misia mladých realizovala projekt varenia pre deti zo znevýhodneného prostredia vo veku od 10-15 rokov. Výsledky boli vynikajúce - v rodinách, kde sa varilo z polotovarov sa začalo variť zdravšie a chutnejšie jedlo zo surovín a deti pritiahli na kurzy varenia aj svoje mamy a niektorých otcov.

Tento úspešný projekt prenášame do regiónu Lučenca, kde je stav rodín z marginalizovaného prostredia ešte výrazne horší. Zapojíme doň rodiny detí, s ktorými v tejto lokalite dlhšie pracujeme, ale zatiaľ sme im neposkytli pomoc v takejto aktívnej forme. Doteraz sme im len pasívne vydávali potraviny a šatstvo. Výsledkom projektu budú lepšie vzťahy v rodine, rodičovské zručnosti, lepší zdravotný stav zapojených rodín a väčšia ochota zapájať sa do ďalších aktivít nášho sociálneho centra. 

”v rodinách, kde sa varilo z polotovarov sa začalo variť zdravšie a chutnejšie jedlo zo surovín a deti pritiahli na kurzy varenia aj svoje mamy a niektorých otcov.“

V prvej fáze projektu pracujeme s deťmi a mamai z 5-tich rodín. Rozpracované máme ďalšie 3 kurzy v rozsahu 6 stretnutí po 3 hodiny na jeden kurz.