Život imigrantov na Slovensku

23.01.2020

Krátkometrážne filmy o imigrantoch dlhodobo žijúcich na Slovensku. Pracujeme s irackými kresťanmi vo Výčapoch-Opatovciach pri Nitre, s ukrajinskými pracovnými imigrantmi v Košiciach a s vietnamskou komunitou v Bratislave. 

Cieľom projektu je ukázať, že aj ľudia zo zahraničia žijú rovnaké životy ako my. Odbúravanie stereotypov v tejto oblasti je podľa nás najlepšou cestou k akceptácii migrantov v našej spoločnosti. 

”Každodené radosti a starosti imigrantov sú rovnaké ako starosti a radosti obyčajných Slovákov.“

Filmy sú krátke 15-minútové videá s osobnými výpoveďami prisťahovalcov a ich rodín s priblížením ich práce, rodinného života s ich unikátnym pohľadom na našu spoločnosť. Každodené radosti a starosti imigrantov sú rovnaké ako starosti a radosti obyčajných Slovákov, čo Slovákom môže pomôcť akceptovať ich v našej spoločnosti.