AKO POMÁHAME

Aktuálne projekty
 

Pomoc pre osamelých - aj počas ťažkého obdobia epidémie COVID-19 ostávame v teréne. Zabezpečujeme pomoc najmä seniorom v okresoch Poprad a Kežmarok, ktorým prinášame potraviny, lieky ale aj úsmev a pár slov. Projekt je podporený z Fondu pomoci Nadácie Orange. Vďaka firme Slovnaft a.s. máme k dispozícii dostatok dezinfekčných prostriedkov.

Krátkometrážne filmy o imigrantoch dlhodobo žijúcich na Slovensku. Pracujeme s irackými kresťanmi vo Výčapoch-Opatovciach pri Nitre, s ukrajinskými pracovnými imigrantmi v Košiciach a s vietnamskou komunitou v Bratislave.

Vedieť variť nie je samozrejmé, o čom sa presviedčame aj pri našej práci s rodinami v núdzi a rodinami z marginalizovaných komunít. Mamy sa často od svojich rodičov nemali ako nučiť variť, najmň ak vyrastali v detských domovoch. Často varia z polotovarov a veľmi nezdravo, čo sa prejavuje aj na zdravotnej kondícii celých rodín. Preto sme začali...ČO TERAZ?

Podporte nás