AKO POMÁHAME

6.9.2022: Naša organizácia začala v septemberi 2022 s realizáciou projektu Krok za krokom k zamestnaniu, ITMS2014+: 312081BVS3. V rámci projektu pracovníci aktívne vyhľadávajú osoby, ktoré sú neaktívne na trhu práce a pomáhajú im krok po kroku umiestniť sa na trh práce. Sú to najmä aktivity zamerané na rozvoj pracovných zručností, osvetová činnosť,...

Vďaka podpore Active Citizens Fund začíname s realizáciou projektu Filmom búrame predsudky, ktorý je podporený prostredníctvom Ative Citizens Fund (ACF). ACF je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtanštajnska a Nórska 15 členským štátom Európskej únie. ACF na Slovensku spravuje Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti...

POMOC UKRAJINE

23.03.2022

Od vypuknutia konfliktu na Ukrajine poskytujeme pomoc odídencom a obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine. V prvej fáze sme sa zameriavali na pomoc na štátnej hranici s Ukrajinou, kde sme poskytovali občerstvenie, deky a zabezpečovali informačné aktivity pre odídencov v oblasti dopravy, bývania a možnostiach pomoci na Slovensku. Zapájali sme sa do...

Pomoc pre osamelých - aj počas ťažkého obdobia epidémie COVID-19 ostávame v teréne. Zabezpečujeme pomoc najmä seniorom v okresoch Poprad a Kežmarok, ktorým prinášame potraviny, lieky ale aj úsmev a pár slov. Projekt je podporený z Fondu pomoci Nadácie Orange. Vďaka firme Slovnaft a.s. máme k dispozícii dostatok dezinfekčných prostriedkov.

Krátkometrážne filmy o imigrantoch dlhodobo žijúcich na Slovensku. Pracujeme s irackými kresťanmi vo Výčapoch-Opatovciach pri Nitre, s ukrajinskými pracovnými imigrantmi v Košiciach a s vietnamskou komunitou v Bratislave.

Vedieť variť nie je samozrejmé, o čom sa presviedčame aj pri našej práci s rodinami v núdzi a rodinami z marginalizovaných komunít. Mamy sa často od svojich rodičov nemali ako nučiť variť, najmň ak vyrastali v detských domovoch. Často varia z polotovarov a veľmi nezdravo, čo sa prejavuje aj na zdravotnej kondícii celých rodín. Preto sme začali...