KTO SME

Aký je náš príbeh

Organizácia vznikla v roku 2014 s cieľom pomoci znevýhodneným skupinám obyvateľov za účelom poskytnutia humanitárnej pomoci a sociálnej pomoci, zabezpečovania zmysluplného trávenia voľného času detí a rozvoja zručností. Dlhodobo spolupracujeme s organizáciami, ktoré sa venujú pomoci migrantom, humanitárnej a rozvojovej pomoci, pomoci marginalizovaným skupinám najmä pri poskytovaní materiálnej pomoci a organizovaní rôznych podujatí a voľnočasových aktivít. V rámci spolupráce využívame vybavenie a priestory partnerských organizácií formou bezplatného nájmu alebo pracujeme priamo v teréne.Čo sme zatiaľ zvládli

V spolupráci s OZ Pokoj a dobro - pomoc utečencom sme sa dlhodobo venovali integrácii irackých utečencov, ktorí boli prijatí ako žiadatelia o azyl 15.12 2015. Vzhľadom na dlhodobé pôsobenie riaditeľa OZ Anton Friča v zahraničí je a bola téma humanitárnej a rozvojovej pomoci a pomoci migrantom v centre záujmu nášho združenia. Od r. 2017 sa podieľame na projekte pomoci rómskej komunite v troch osadách na Zakarpatskej Ukrajine. Pôsobí tam slovenská zdravotná sestra Katarína, ktorej pomáhame s materiálnou pomocou a organizujeme pomoc dobrovoľníkov zo Slovenska. V r. 2019 sme realizovali projekt výstavby vyvýšených záhonov a spojených so sériou workshopov o pestovaní vlastných potravín. Do dobrovoľníckeho projektu sme zapojili aj študentov medzinárodnej strednej školy LEAF Academy. V súčasnosti pracujeme na budovaní siete dobrovoľníkov v Prešovskom, Košickom, Banskobystrickom a Žilinskom kraji, ktorí sa zapájajú alebo budú zapájať do pomoci zraniteľným skupinám, mnohodetným rodinám, marginalizovaným komunitám a osamelým starým ľuďom.


 


NÁŠ TÍM

Spoznajte nás bližšie

Anton Frič

Zakladateľ združenia, učiteľ, fotograf a charitný pracovník so skúsenosťami s projektami v Iraku, Keni a na Slovensku.

Margaréta Žigová

Charitná pracovníčka a človek s veľkou dušou.ČO TERAZ?

Podporte nás