PRISPEJ NA DOBRÚ VEC

Ceníme si akúkoľvek pomoc
 

Ako môžete prispieť?

Našu činnosť a aktivity môžete podporiť príspevkom na náš účet alebo dobrovoľníckou činnosťou na viacerých miestach v Lučenci a na východe Slovenska. Vopred Ďakujeme!


Číslo účtu

4027686186/7500

 

Názov banky

ČSOB banka, a.s.

10€

PRISPEJETE NA 1 PROJEKT


15€

PRISPEJETE NA 2 PROJEKTY


60€

PRISPEJETE NA 5 PROJEKTOV


90€

PRISPEJETE NA 6 PROJEKTOV