Pre človeka - miesto pre všetkých ľudí s dobrým srdcom.

ČO ROBÍME

Naše hlavné aktivity
 

Pomoc mnohodetným rodinám

V rámci našich projektov pomáhame viacdetným rodinám v núdzi. Zameriavame sa najmä na rodiny s jedným alebo viacerými postihnutými deťmi a neúplné rodiny, v ktorých najčastejšie chýba otec.

Práca s imigrantami

Dlhodobo pracujeme s ľuďmi, ktorí opustili svoj domov a hľadajú nové miesto pre život. Angažujeme sa v pomoci komunite irackých kresťanov, ktorí prišli na Slovensko z dôvodu prenasledovania kvôli viere. Za posledné 4 roky sme absolvovali viac ako 40 stretnutí a diskusií vo všetkých častiach Slovenska s cieľom scitlivovania ľudí  v tejto problematike.

Humanitárna pomoc

Pomáhame ľuďom v núdzi distribúciou šatstva, potravín a spájaním núdznych s ochotnými darcami. Budujeme sieť jednotlivcov a organizácií, ktorí sú ochotní pomáhať a tých, ktorí pomoc potrebujú. V súčasnosti pôsobíme najmä v oblasti SPiša a Rožňavy.

Ľudské práva a vzdelanie

Pracujeme s marginalizovanou komunitou a najmä s organizáciami a jednotlivcami, ktorí sa im dlhodobo venujú. Poskytujeme materiálne vybavenie, humanitárnu pomoc a v prípade potreby aj iné formy pomoci, napr. poradenstvo v rôznych oblastiach.

Aký je náš príbeh

Organizácia vznikla v roku 2014 s cieľom pomoci znevýhodneným skupinám obyvateľov za účelom poskytnutia humanitárnej pomoci a sociálnej pomoci, zabezpečovania zmysluplného trávenia voľného času detí a rozvoja zručností. Dlhodobo spolupracujeme s organizáciami, ktoré sa venujú pomoci migrantom, humanitárnej a rozvojovej pomoci, pomoci marginalizovaným skupinám najmä pri poskytovaní materiálnej pomoci a organizovaní rôznych podujatí a voľnočasových aktivít. V rámci spolupráce využívame vybavenie a priestory partnerských organizácií formou bezplatného nájmu alebo pracujeme priamo v teréne.

KRAJINY

Pomáhame ľuďom na Slovensku, v Iraku a v Keni.

REALIZOVANÝCH PROJEKTOV

V spolupráci s organizáciami ako eRko, Pokoj a dobro - pomoc utečencom, Gréckokatolícka rómska misia, či LUX Communications sme za posledné 4 roky realizovali projekty na Slovensku a v ďalších krajinách. 

42 DOBROVOĽNÍKOV

Pri našich aktivitách sme odkázaní na pomoc dobrovoľníkov, ktorým sme za ich obetu a nezištnú pomoc veľmi vďační. Dobrovoľníci sú z radov stredoškolákov, zamestnancov firiem, či spoločenstiev veriacich.

22 RODÍN

Pomohli sme viac ako dvom desiatkam rodín. Pomoc bežne trvá približne 2 roky. našou snahou je, aby rodiny z dlhodobého hľadiska dokázali fungovať nezávisle, bez vonkajšej pomoci.

AKO POMÁHAME

Aktuálne projekty
 

Nepriaznivá pandemická situácia počas školského roku veľmi nepriali našim aktivitám. Hoci s možnými rizikami sme počítali, nikto netušil, že jedného dňa sa školy zatvoria a deti zo znevýhodneného prostredia rómskych osád zostanú takmer bez prístupu ku vzdelaniu. Letné mesiace sa snažíme využívať naplno.

Pandémia zasiahla aj do našich plánov. V období zatvorených škôl sme sa snažili poskytnúť deťom z osád pomoc vo forme individuálnej podpory pri vzdelávaní - opakovali sme najzákladnejšie vedomosti - písanie, čítanie, počítanie. Zlepšenie pandemickej situácie využívame na intenzívnejšiu prácu s deťmi, aby si počas leta nielen oddýchli, ale aj...

Hoci školy museli zatvoriť svoje brány, deti nezostali bez vzdelávania. Vďaka projektu "Vzdelanie ako cesta z chudoby" sa 35 detí zapája do mimoškolských vzdelávacích aktivít, ktoré im pomáhajú s prípravami na vyučovanie počas bežných školských dní. Počas koronakrízy sa stretávajú v malých skupinkách v komunitnom centre. Tu sa im venujú pracovníci...

Vďaka podpore Active Citizens Fund začíname s realizáciou projektu Vzdelanie ako cesta z chudoby, ktorý je podporený prostredníctvom Ative Citizens Fund (ACF). ACF je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtanštajnska a Nórska 15 členským štátom Európskej únie. ACF na Slovensku spravuje Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej...ČO TERAZ?

Podporte nás