Búrame predsudky

Zo života Rómov

V našej spoločnosti stále pretrváva negatívny obraz o Rómoch. No nie všetci Rómovia sú leniví, špinaví, neslušní. Snažíme sa prinášať krajšiu stránku rómskeho života. Mnohí z nich sú úspešní hudobníci, sociálni pracovníci, poradcovia, výtvarníci. A mnohí z nich žijú obyčajným životom - v pekne upravenom byte, chodia do zamestnania, majú auto a snažia sa kvalitné vzdelanie pre svoje deti. Príbehy o Rómoch prinášame v krátkych filmoch a podcastoch na všetkých podcastových aplikáciách ako Podcasty Pre človeka a na youtube kanáli Pre človeka. 

Život utečencov

Prišli, lebo utiekli pred vojnou. Potrebovali pomoc, no len čo sa spamätali a udomácnili, našli si prácu a dnes sú tu s nami ako súčasť našej spoločnosti. Učia sa nás jazyk, zapájajú sa do spoločenského života, pracujú a chcú byť jednými z nás. Za ich pokojnými tvárami sa ukrýva hrozivý príbeh úteku z krajiny, kde stratili všetko, na čom celý život pracovali - svoje domy, záhrady, kariéru, manželov, rodičov. Začínajú žiť nový život a my im chceme byť nápomocní. No nie všetci si uvedomujeme, čo prináša život utečenca. Preto sa snažíme priniesť ich príbehy v krátkometrážnych filmoch s osobnými výpoveďami prisťahovalcov a ich rodín s priblížením ich práce, rodinného života s ich unikátnym pohľadom na našu spoločnosť. Každodené radosti a starosti imigrantov sú rovnaké ako starosti a radosti obyčajných Slovákov, čo Slovákom môže pomôcť akceptovať ich v našej spoločnosti.   

Prednášky

O živote zraniteľných prinášame tiež prednášky do škôl a rôznych komunít a spoločenstiev. Premietanie filmov je sprevádzané diskusiami a rozprávaniami aktuálnych zážitkov z našej práce.