PODCASTY PRE ČLOVEKA

V rámci projektu Filmom búrame bariéry Vám prinášame rozhovory s ľuďmi, ktorým život Rómov nie je cudzí a ich poslaním je pozdvihnúť život najchudobnejších Rómov. V rozhovoroch Vám tiež predstavíme Rómov, ktorí pochádzajú z neprajného prostredia rómskej osady a napriek prekážkam sa dokázali vymaniť z kruhu chudoby.  Rozhovory nájdete na našom youtube kanáli Podcasty Pre človeka a podcastových apkách Spofity, Anchor a iPhone Podcastoch ako Podcasty Pre človeka. 

Realizujeme projekt podporený prostredníctvom Active Citizens Fund

13.1.2022: Vďaka podpore Active Citizens Fund začíname s realizáciou projektu Filmom búrame predsudky. Projekt "Filmom búrame predsudky" je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Cieľom projektu je prispieť k znižovaniu diskriminácie a búraniu predsudkov voči Rómom. Tento cieľ budeme sledovať prostredníctvom tvorby filmov a podcastoch o Rómoch, ktoré budeme prezentovať vo virtuálnom priestore, v školách, komunitných centrách. Filmy približujú neskreslený pohľad do života rómskych tínedžerov, ich možnosti aj schopnosti. Druhou kategóriou filmov sú filmy o Rómoch, ktorí našli uplatnenie v spoločnosti a sú príkladom pre rómsku aj nerómsku verejnosť.

Jedným zo závažných dôvodov marginalizácie sú predsudky spoločnosti, upozorňovanie len na negatívne stránky ich spôsobu života, zovšeobecňovanie. V dôsledku toho aj jednotlivci či rodiny, ktoré majú snahu zmeniť svoje životné podmienky, zaradiť sa do spoločnosti, nájsť si zamestnanie, sú domotivovaní postojom väčšinovej spoločnosti, cítia sa neakceptovaní, neprijatí, a často je to dôvodom frustrácie.

S týmito skutočnosťami sa stretávame pri našej práci a vnímame, že je ťažké vysvetliť skutočný život, snahu, túžbu, úspech aj neúspech Rómov slovami. Preto sme sa rozhodli stvárniť tieto skutočnosti prostredníctvom dokumentárnych filmov a podcastov. Prezentáciou a šírením filmov chceme dosiahnuť dosah k ľuďom, ktorí nemajú priamu skúsenosť s rómskou komunitou a vytvárajú si predsudky len na základe medializovaných (väčšinou negatívnych) správ o rómskej komunite.

Negatívny postoj väčšinovej spoločnosti a predsudky chceme zmierniť tým, že poskytneme reálny neskreslený obraz o živote Rómov prostredníctvom štyroch dokumentárnych filmov. Dva filmy zdokumentujú cestu úspešných Rómov - v tomto prípade ide o Rómov, ktorých úspech spočíva v uplatnení sa v spoločnosti (v umeleckej oblasti, pracovnej oblasti, sú akceptovaní a uznávaní väčšinovou spoločnosťou). Dva filmy nahliadnu do sveta tínedžerov minority aj majority, predstavia svoje sny, túžby a možnosti ich naplnenia. V tomto zmysle bude vytvorených aj minimálne 12 podcastov.