Canisterapia

Canisterapia (lat. canis = pes) je jednou z foriem animoterapie. Canisterapia využíva pozitívne pôsobenie psa na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Canisterapia je liečebná metóda za prítomnosti canisterapeutického psa. Nie každý psík môže robiť canisterapiu. Dôležité je, aby sa psík správal podľa potreby človeka - aby ho mohol človek hladiť ale aby zvládol aj trhavé pohyby, ťahanie či škriabanie. Canisterapiu u nás robí Barborka so psíkom Noxom, ktorí boli v canisteraputickej skúške hodnotení  ako najlepší. Barborka vo svojich 17tich rokoch vychováva aj ďalšieho canisterapeutické psíka Dazaja. V prípade, že máte záujem o canisterapiu, kontaktujte nás na t.č. 0905 451 443 alebo mailom: precloveka@gmail.com. Fotky a videá z canisterapeutických stretnutí nájdte aj na našom facebooku: https://www.facebook.com/precloveka 

Canisterapia pre ležiacich, imobilných alebo čiastočne imobilných seniorov pomáha uvoľniť svalstvo, spestriť zaužívanú každodennú rutinu, navodiť príjemnú atmosféru, vyvolať spomienky na svojho psíka, ktorý im kedysi robil spoločnosť,  sprostredkovať príjemné zážitky. 

Canisterapia pre deti traumatizované vojnou, útekom z vojnou skúšaného domova, pomáha rozptýliť negatívne myšlienky. Deťom sprostredkuje príjemné zážitky, pomáha znižovať stres, pomáha pri integrácii. 

Canisterapia pre deti so zdravotným postihnutím pomáha uvoľniť svalstvo, spestriť zaužívanú každodennú rutinu, navodiť príjemnú atmosféru, sprostredkovať príjemné zážitky. V rodinách, ktoré sa starajú o ťažko zdravotne postihnuté deti, je canisterapeutický psík spríjemnením pre celú rodinu.