Projekt ACF 

Vďaka podpore Active Citizens Fund sme realizovali projekt Vzdelanie ako cesta z chudoby, ktorý bol podporený prostredníctvom Ative Citizens Fund (ACF). ACF je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtanštajnska a Nórska 15 členským štátom Európskej únie. ACF na Slovensku spravuje Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a...

Nepriaznivá pandemická situácia počas školského roku veľmi nepriali našim aktivitám. Hoci s možnými rizikami sme počítali, nikto netušil, že jedného dňa sa školy zatvoria a deti zo znevýhodneného prostredia rómskych osád zostanú takmer bez prístupu ku vzdelaniu. Letné mesiace sa snažíme využívať naplno.

Pandémia zasiahla aj do našich plánov. V období zatvorených škôl sme sa snažili poskytnúť deťom z osád pomoc vo forme individuálnej podpory pri vzdelávaní - opakovali sme najzákladnejšie vedomosti - písanie, čítanie, počítanie. Zlepšenie pandemickej situácie využívame na intenzívnejšiu prácu s deťmi, aby si počas leta nielen oddýchli, ale aj...

Hoci školy museli zatvoriť svoje brány, deti nezostali bez vzdelávania. Vďaka projektu "Vzdelanie ako cesta z chudoby" sa 35 detí zapája do mimoškolských vzdelávacích aktivít, ktoré im pomáhajú s prípravami na vyučovanie počas bežných školských dní. Počas koronakrízy sa stretávajú v malých skupinkách v komunitnom centre. Tu sa im venujú pracovníci...

Vďaka podpore Active Citizens Fund začíname s realizáciou projektu Vzdelanie ako cesta z chudoby, ktorý je podporený prostredníctvom Ative Citizens Fund (ACF). ACF je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtanštajnska a Nórska 15 členským štátom Európskej únie. ACF na Slovensku spravuje Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej...