Po pandémii pokračujeme naplno

16.06.2021

Pandémia zasiahla aj do našich plánov. V období zatvorených škôl sme sa snažili poskytnúť deťom z osád pomoc vo forme individuálnej podpory pri vzdelávaní - opakovali sme najzákladnejšie vedomosti - písanie, čítanie, počítanie.  Zlepšenie pandemickej situácie využívame na intenzívnejšiu prácu s deťmi, aby si počas leta nielen oddýchli, ale aj zlepšili svoje vedomosti.  Pre deti z obce Abranovce sa nám podarilo vytvoriť montessori učebňu, v ktorej deti nenásilnou formou objavujú nové poznatky. Projekt "Vzdelanie ako cesta z chudoby" je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.