Átrium Dobrého pastiera

V roku 2023 realizujeme projekt s názvom "Átrium Dobrého pastiera", ktorý je podporený z prostriedkov Prešovského samosprávneho kraja vo výške 2000,00 eur. Átrium sa zameriava na preventívne aktivity, podporu plnenia funkcií rodiny, upevňovanie generačných a medzigeneračných vzťahov a výchova v duchu kresťanských hodnôt. Predmetom podpory bolo zlepšenie materiálneho vybavenia Átria - obstaranie materiálu na aktivity, odkladacích priestorov a kancelárskeho materiálu. Zakúpené boli najmä:

- vizualizačné pomôcky na výuku a upevňovanie kresťanských a morálnych hodnôt, vzťahov medzi ľuďmi, rôzny tvorivý materiál, napríklad modelovacie hmoty, materiál na výrobu sviečok, náboženská literatúra na prácu detí v Átriu, pastelky, výkresy, vodové a temperové farby a pod.),

- skrine, police a boxy na odkladanie pomôcok

- kancelársky materiál, najmä tonery, papier a laminovacie fólie na kopírovanie materiálov na aktivity - pracovné listy a podobne, na výrobu vlastných pracovných listov a pomôcok.

V Átriu Dobrého pastiera prebiehajú voľnočasové aktivity 3 krát v týždni formou dobrovoľníckej činnosti, ktoré sa podieľajú na výchovno-vzdelávacej činnosti. Aktivít sa zúčastňujú deti vo veku 3 až 12 rokov, počet zapojených detí je 33.

Vďaka zakúpenému vybavenie sme rozšírili spektrum aktivít a kapacitu odkladacích priestorov, čím sa zvýšila atraktívnosť Átria a zaznamenali sme tiež zvýšenú náštevnosť a zvýšený záujem rodičov o aktivity Átria.