Realizujeme projekt podporený prostredníctvom Active Citizens Fund

01.07.2020

Vďaka podpore Active Citizens Fund začíname s realizáciou projektu Vzdelanie ako cesta z chudoby, ktorý je podporený prostredníctvom Ative Citizens Fund (ACF). ACF je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtanštajnska a Nórska 15 členským štátom Európskej únie. ACF na Slovensku spravuje Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou.

Cieľom projektu je zlepšenie postavenia zraniteľných skupín z marginalizovaných rómskych komunít v obciach okresov Poprad a Kežmarok prostredníctvom vzdelávacích aktivít a voľnočasových aktivít detí z rómskych komunít. 

Celkový rozpočet projektu je 16 667 EUR, pričom podpora ACF predstavuje 15 000 EUR. Projekt bude realizovaný v období od 1.7.2020 do 31.12.2021.