Deti z osady sa učia aj napriek zatvoreným školám

22.11.2020

Hoci školy museli zatvoriť svoje brány, deti nezostali bez vzdelávania. Vďaka projektu "Vzdelanie ako cesta z chudoby" sa 35 detí zapája do mimoškolských vzdelávacích aktivít, ktoré im pomáhajú s prípravami na vyučovanie počas bežných školských dní. Počas koronakrízy sa stretávajú v malých skupinkách v komunitnom centre. Tu sa im venujú pracovníci našej organizácie. Deti si zábavným spôsobom opakujú najmä základné vedomosti a rozvíjajú svoje zručnosti.  Projekt "Vzdelanie ako cesta z chudoby" je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.