Leto využívame naplno

16.08.2021

Nepriaznivá pandemická situácia počas školského roku veľmi nepriali našim aktivitám. Hoci s možnými rizikami sme počítali, nikto netušil, že jedného dňa sa školy zatvoria a deti zo znevýhodneného prostredia rómskych osád zostanú takmer bez prístupu ku vzdelaniu.  Letné mesiace sa snažíme využívať naplno. 

V obdobiach, keď bolo aspoň čiastočne možné robiť skupinové stretnutia, pomáhali sme deťom zvládať školské úlohy v spolupráci s pani učiteľkami. 

Letné mesiace sa snažíme využívať naplno. Aj keď deti počas prázdnin učenie neláka, naše stretnutia vedieme tak, aby sa vždy čo-to naučili popri hrách.

Vďaka spolupráci s OZ Horúci tím sme v niektorých obciach zaviedli montessori aktivity, ktoré sú pre deti veľmi zaujímavé a lákavé, veľa sa prostredníctvom nich naučia a rozvíjajú si svoje schopnosti. Do vzdelávania sa snažíme zapájať rodičov, ktorí sú na niektorých stretnutiach prítomní, môžu sledovať ako sa im pracovníci venujú a podobným spôsobom môžu pracovať s deťmi doma. 

Jedným z našich cieľov je zlepšenie vzťahov medzi rómskymi a nerómskymi deťmi, zlepšenie vnímania rómskych komunít väčšinovou spoločnosťou. Preto sme zorganizovali niekoľko stretnutí, kde deti spoločne riešili rôzne úlohy, vyrábali mydielka či magnetky, predstavovali svoje schopnosti na hudobných a športových aktivitách, vybrali sa spolu na výlet a nadviazali nové kamarátstva.    

Projekt "Vzdelanie ako cesta z chudoby" je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou. Cieľom projektu je zvýšenie vzdelanostnej úrovne detí z marginalizovaných rómskych komunít, zlepšenie školskej dochádzky, budovanie a zlepšovanie vzťahov medzi rómskou a nerómskou populáciou.