Ako sa darilo a ako v budúcnosti

30.12.2021

Vďaka podpore Active Citizens Fund sme realizovali projekt Vzdelanie ako cesta z chudoby, ktorý bol podporený prostredníctvom Ative Citizens Fund (ACF). ACF je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtanštajnska a Nórska 15 členským štátom Európskej únie. ACF na Slovensku spravuje Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou.

Cieľom projektu bolo zlepšenie postavenia zraniteľných skupín z marginalizovaných rómskych komunít v štyroch obciach na východnom Slovensku prostredníctvom vzdelávacích aktivít a voľnočasových aktivít detí z rómskych komunít.

Celkový rozpočet projektu je 16 667 EUR, pričom podpora ACF predstavuje 15 000 EUR. Projekt bol realizovaný v období od 1.7.2020 do 31.12.2021.

Pandémia zavrela školy, ale vďaka nášmu projektu deti nezostali bez vzdelávania. 35 detí sa pravidelne zapájalo do mimoškolských vzdelávacích aktivít, ktoré im pomáhali s prípravami na vyučovanie počas bežných školských dní. Počas koronakrízy sa stretávali v malých skupinkách v komunitnom centre alebo ich pracovníci navštevovali v domácnostiach. Deti si zábavným spôsobom opakovali najmä základné vedomosti a rozvíjali svoje zručnosti. Zlepšenie pandemickej situácie sme využili na intenzívnejšiu prácu s deťmi, aby si počas leta nielen oddýchli, ale aj zlepšili svoje vedomosti. Pre deti z obce Abranovce sa nám v spolupráci s OZ Horúci tím podarilo vytvoriť montessori učebňu, v ktorej deti nenásilnou formou objavujú nové poznatky. Do vzdelávacích aktivít sme zapájali aj rodičov, ktorí boli na niektorých stretnutiach prítomní, mohli sledovať ako sa im pracovníci venujú a podobným spôsobom môžu pracovať s deťmi doma. Jedným z našich cieľov bolo aj zlepšenie vzťahov medzi rómskymi a nerómskymi deťmi, zlepšenie vnímania rómskych komunít väčšinovou spoločnosťou. Preto sme zorganizovali niekoľko stretnutí, kde deti spoločne riešili rôzne úlohy, vyrábali mydielka či magnetky, predstavovali svoje schopnosti na hudobných a športových aktivitách, vybrali sa spolu na výlet a nadviazali nové kamarátstva. Do pravidelných aktivít projektu sa zapojilo 172 detí. Časť aktivít pokračuje aj po ukončení podpory z ACF, najmä vďaka spolupráci s OZ Horúci tím a Gréckokatolíckou rómskou misiou.